Outsourcing informatyczny (obsługa informatyczna firm)

polega na przejęciu przez firmę zewnętrzną obsługi określonych dziedzin działalności firmy, związanych z informatyką, które pozwala skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.

Zakres usług informatycznych

Proponujemy następujące usługi informatyczne:
- rozwiązywanie bieżących usterek: komputerów, sieci i oprogramowania,
- zapewnienie bezpieczeństwa danych: ustawienia dostępu, zabezpieczenia antywirusowe, szyfrowanie i archiwizacja,
- nadzór nad prawidłową pracą i analizowanie potrzeb w zakresie infrastruktury informatycznej,
- doradztwo informatyczne przy obsłudze sprzętu i oprogramowania,
- administracja sieci komputerowych,
- pomoc zdalna.

Umowa SLA

Umowa SLA (Service Level Agreement) – umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług informatycznych IT, która pozwala lepiej zrozumieć rolę informatyki w przedsiębiorstwie i jego procesach:
- uzgodnienia pozwalają poznać oczekiwania klienta i sposób prowadzenia działalności,
- monitorowanie usługi wskazuje "najsłabsze ogniwa" infrastruktury informatycznej,
- raportowanie i nadzór nad prawidłową pracą jest niezbędne w analizie potrzeb i kierunkach rozwoju,
- przegląd osiąganych wyników i sugestie co do zmian i modernizacji przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Kontakt

Zapraszam do kontaku tel. 603 855 444, e-mail: serwis(@)adu.pl

© Serwis komputerowy Olsztyn